Tradycyjne skawińskie zabawy andrzejkowe

22.11.2018 19:00:00

Prowadzimy cykliczne zajęcia warsztatowe, podczas których bawimy uczestników pokazem tradycyjnych zabaw andrzejkowych.