10 lat Muzeum Regionalnego w Skawinie

21.06.2020 13:00:00

ZAPRASZAMY DZIECI NA RYNEK WE WTOREK
23 CZERWCA OD 11.00 - 13.00 NA PREZENTACJĘ MUZEALNYCH WYDAWNICTW

23 czerwca 2010 roku przyjęliśmy pierwszych zwiedzających.
Rozpoczęliśmy realizację misji kultywowania historii, kultury
i tradycji naszej Gminy, szczególnie w środowisku edukacyjnym.
Aby uczcić rocznicę wydaliśmy okolicznościowe magnesy
i kolejne muzealne opowiadanie.

Projekt graficzny magnesów: Kazimierz Zajda
Ilustracje opowiadania: Katarzyna Czernachowska-Maciejaszek