2021 ROKIEM KONSTYTUCJI 3 MAJA

27.04.2021 15:00:00

Konstytucja 3 Maja - Ustawa Rządowa uchwalona 3 maja 1791 roku regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją.