22 maja 1364 roku król Kazimierz III Wielki założył nasze miasto

22.05.2021 09:00:00

Prosimy dzieci o pokolorowanie rocznicowych ilustracji.
Na muzealnym Facebooku publikujemy muzealną bajkę "Jak król Kazimierz zakładał Skawinę"