Apel pamięci skawińskiej Młodzieży Niezłomnej

01.03.2021 17:00:00

Na cmentarzu parafialnym przy postumencie Józefa Górki zorganizowaliśmy rocznicowe spotkanie przygotowane wraz  harcerzami 2. Szczepu Harcerskiego MEMORIA.
W uroczystości uczestniczyli:
z-ca Burmistrza Miasta i Gminy - Witold Grabiec,
ksiądz Marek Spólnik,
radny Powiatu Krakowskiego - Krzysztof Gębala,
radni Gminy Skawina -Stanisław Lupa, Ryszard Majdzik, ,
prezes zarządu Prawicowego Bloku Samorządowego w Skawinie - Karol Kościelny
pracownicy Centrum Kultury i Sportu oraz mieszkańcy miasta.

Po zakończeniu apelu zebrani zapalili rocznicowe znicze i odmówili modlitwy na grobach pozostałych skawińskich Niezłomnych.