Broszura " Skawińska Młodzież Wyklęta 1945-1956"

27.02.2019 21:00:00

Wydaliśmy wraz z Wojewodą Małopolskim Piotrem Ćwikiem publikację opisującą konspirację młodzieży, zwłaszcza skawińskich harcerzy oraz ich prześladowania przez władze komunistyczne. Broszurę otrzymają uczestnicy lekcji historii 28 lutego w Zespole Katolickich Szkół i uczestnicy rocznicowych obchodów 1 Marca
w Skawinie.