Coroczne ognisko regionalne

14.09.2020 08:00:00

Przygotowane w Klubem Seniora SENIOREK, z udziałem seniorów z Koła Robótek Ręcznych RAZEMKOWO, seniorów z Wielkich Dróg i Skawiny.