Czwarta legenda skawińska "Skarb skawińskiego zamku"

03.02.2021 20:30:00

Wydaliśmy kolejną legendę z pięknymi ilustracjami Kazimierza Zajdy.
Zapraszamy dzieci do ciekawej lektury.