Finał gminnej zabawy plastycznej "Tradycyjna choinka"

30.12.2020 19:30:00

Otrzymaliśmy 75 prac plastycznych uczniów gminnych szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1,2,3,5,6, Szkoły Katolickiej, ZPO w Kopance, ZPO w Krzęcinie.
Dziękujemy za piękne prace i zapraszamy uczestników zabawy do muzeum po odbiór muzealnych upominków od 4 do 8 stycznia 2021 roku
w godz. 8-16.