Finał gminnej zabawy plastycznej "Tradycyjna choinka" - odbiór muzealnych upominków

12.01.2021 08:30:00

Zapraszamy uczniów do muzeum po odbiór upominków w ramach gminnego konkursu "Tradycyjna choinka"
(odbiór do piątku)