II Piknik Archeologiczny w odtwarzanej Osadzie Łużyckiej w Woli Radziszowskiej

17.09.2019 20:30:00

Przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą, Stowarzyszeniem Miłośników Doliny Cedronu, Sołectwem Wola Radziszowska zorganizowaliśmy zabawę archeologiczną. Przedstawiamy fotorelację z pikniku.