Kiermasz muzealnych wydawnictwa w Dniu Dziecka

01.06.2020 21:00:00

Na skawińskim rynku król Kazimierz prowadził kiermasz publikacji dla dzieci i dorosłych