Kolejne opowiadanie z cyklu "Opowieści z dawnej historii Skawiny"

12.03.2019 20:00:00

Wydaliśmy już piąte opowiadanie "Skawina w czasach potopu szwedzkiego" z ilustracjami Katarzyny Czernachowskiej-Maciejaszek.