Kolorujemy muzealne ilustracje - 3

23.03.2020 08:30:00

Prosimy dzieci o kolorowanie muzealnych ilustracji
  Ilustracje Jakuba Dulowskiego i Kazimierza Zajdy.
Na muzealnym Facebooku publikujemy dla dzieci muzealne opowiadania