Malujemy kolejny gminny zabytek z naszej gry planszowej.

25.08.2020 14:30:00

Dzisiaj proponujemy dwór w Ochodzy.

Prosimy o dostarczanie kolorowanek do muzeum. Na wszystkich uczestniczących
w zabawie czekają nasze kolorowanki i magnesy.
Ilustracje: Klaudia Wierzchowiec
Klasycystyczny zespół dworski w Ochodzy powstał na podbudowie starszego, prawdopodobnie XVIII-wiecznego założenia folwarcznego. Z chwilą zakupu terenu przez Feliksa Męciszewskiego zmieniono jego funkcję z gospodarczej na mieszkalno-rezydencjalną. Jest to budynek murowany, parterowy, z dwoma kolumnowymi portykami, zwieńczonymi trójkątnymi przyczółkami od strony północnej i południowej. Dwór położony jest w niewielkim parku krajobrazowym z połowy XIX w. Z dawnej zabudowy zespołu dworskiego zachowały się budynek spichlerza, dawna stajnia oraz drewutnia.
Tekst: Skarby Blisko Krakowa