Malujemy z przedszkolakami skawińskiego Kantka

04.02.2021 19:00:00

Zapraszamy przedszkolaków do pomalowania kolorowanki SKAWIŃSKIEGO KANTKA.
Grupy przedszkolne, które pomalują Kantka prosimy o przesłanie zbiorowej fotografii z kolorowankami.
Podarujemy przedszkolakom naszą ostatnią publikację „ Skarb skawińskiego zamku. Czwarta legenda”
Życzymy miłej zabawy.