Muzealna lekcja " DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI. SKAWIŃSKA LEKCJA HISTORII".

09.11.2020 08:30:00

Zapraszamy do wykorzystania muzealnych materiałów dydaktycznych.

      W czwartek 28 października 1918 roku podczas targu do Skawiny przybył delegat powstałego w Krakowie rządu polskiego. Oznajmił, że powstała Niepodległa Polska. Na wieść o zakończeniu działań I wojny światowej mieszkańcy miasta zrzucili z ratusza i sądu austriackie orły. W niedzielę gruchnęła wiadomość, że żołnierze polscy, służący w garnizonie austriackim stacjonującym w naszym mieście, zrzucali emblematy zaborcze i przypinali do żołnierskich czapek polskie orzełki. W mieście powstało wielkie poruszenie. Ludzie wychodzili na rynek i w grupkach dyskutowali o tym, co się wydarzy w najbliższym czasie. Tymczasem wojsko austriackie zamknęło się w skawińskich koszarach i odmówiło patrolowania ulic miasta.

      Bieda i niedostatek, spowodowane wojną, doprowadziły  mieszkańców do desperackich działań. Wykorzystując nieobecność żołnierzy austriackich na ulicach Skawiny mieszkańcy zagrozili rabunkiem sklepów. Jeden z mieszkańców wybiegł z karabinem na rynek i  wołał, że użyje broni jeżeli zgromadzeni się nie rozejdą. Pod groźną użycia broni rozeszli się. Niespokojnie było w mieście jeszcze kilka dni. 3 listopada zebrało się w ratuszu 18 obywateli pod przewodnictwem burmistrza Jana Kotulskiego. Zebrani wysłali do Krakowa pismo informujące o uznaniu Rządu Niepodległej Polski. Postanowili utworzyć milicję pod komendą Henryka Różyckiego, która otrzymała zadanie utrzymania w Skawinie porządku i bezpieczeństwa. Trzydziestu sześciu uzbrojonych w karabiny mężczyzn wyruszyło na rynek.

      Mieszkańcy wrócili do domów. W mieście nastał spokój, a ludność wróciła do swoich zajęć.

      9 listopada w ratuszu zebrała się grupa mieszkańców Skawiny. Zebrani wybrali burmistrza, którym został Jan Kotulski, oraz 32 członków Rady Miasta.

      11 listopada zawitała do Skawiny wolność. Powieszono na ratuszu

i Pałacyku SOKÓŁ polską flagę. Mieszkańcy udali się do kościoła parafialnego na mszę, którą odprawił ksiądz proboszcz Teofil Flis.

 

Tak Niepodległość zawitała do Skawiny w listopadzie 1918 roku.