Muzealna lekcja " Opowieść o skawińskich SOKOŁACH" dla starszaków i uczniów klas I-III

04.11.2020 09:30:00

Zapraszamy do realizacji rocznicowej lekcji z wykorzystaniem muzealnych materiałów lub lekcji online na platformie Microsoft Teams (tel. 535 605 700)