Muzealne wydawnictwa podczas zakończenia roku szkolnego

02.07.2020 08:00:00

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 z ostatnimi wydawnictwami.

Świadectwa Szkoły Muzycznej 1 Stopnia z muzealnym upominkiem.