Opowiadanie "Jak król Jan III Sobieski odwiedził husarię przed wyprawą wiedeńską"

27.10.2019 19:30:00

Wydaliśmy już szóste opowiadanie w ramach muzealnej serii wydawniczej pt. " Opowieści z dawnej historii Skawiny"
- "Jan król Jan III Sobieski odwiedził husarię przed wyprawą wiedeńską"
ilustracje Katarzyny Czernachowskiej-Maciejaszek