Opowiadanie z dawnej historii Skawiny "Jak mieszkańcy Skawiny pomagali konfederatom barskim"- lekcja online

10.05.2021 10:30:00

Przedstawiamy ostatnie opowiadanie z muzealnego cyklu wydawniczego.
Na muzealnym FB publikujemy filmik z nagraniem opowieści.
Przygotowujemy kolejne pt. "Skawina w dziewiętnastym wieku".