Pamiętamy o Skawińskiej Młodzieży Niezłomnej

07.03.2020 17:00:00

Wraz z Niezłomnymi Janem Fidzińskim, Aleksandrem Wojtylakiem, zelczyńskimi, krzęcińskimi i skawińskimi harcerzami z 2. Szczepu Harcerskiego " Memoria" na czele z Wiktorem Karpałą oraz rodzinami Mieczysława Majdzika, Mariana Szeląga, Mieczysława i Zdzisława Fabianów, Feliksa Spólnika, Ryszarda Frankowskiego, Andrzeja Żylińskiego zorganizowaliśmy skawińskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych