Planowany koncert "Skawińskie serce dla Świętego Jana Pawła II" po wakacjach

17.05.2020 18:00:00

W DNIU DZISIEJSZYM O GODZ. 18 PRZY POMNIKU "KRZYŻ PAPIESKI" MIAŁ ODBYĆ SIĘ ROCZNICOWY KONCERT "SKAWIŃSKIE SERCE DLA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II" PRZYGOTOWANY PRZEZ MUZEUM PRZY WSPÓŁPRACY
Z CENTRUM KULTURY I SPORTU, W KTÓRYM WYSTĄPIĆ MIELI PRZEDSZKOLACY I UCZNIOWIE.
POZDRAWIAMY WYKONAWCÓW Z:
- Przedszkola Katolickiego,
- Szkoły Podstawowej Nr 1,
- Szkoły Podstawowej Nr 2,
- Szkoły Podstawowej Nr 3,
- Szkoły Podstawowej Nr 4,
- Szkoły Podstawowej w Radziszowie,
- Zespołu Katolickich Szkół,
- Szkoły Muzycznej I Stopnia.
- Chóru "Cantica".
Koncert był przygotowywany pod kierunkiem muzycznym Roberta Budzynia.
Mamy nadzieję, że koncert odbędzie się po wakacjach.
DO ZOBACZENIA!!!

NA KONCERT PRZYGOTOWALIŚMY ROCZNICOWE UPOMINKI:
- magnes według projektu Kazimierza Zajdy (przy współpracy
z CKiS),
- opowiadanie "Jak mieszkańcy Skawiny witali Jana Pawła II"
z muzealnego cyklu - OPOWIEŚCI Z DAWNEJ HISTORII SKAWINY z ilustracjami Anety Szczypczyk i kolorowanką Klaudii Wierzchowiec.