Pożegnaliśmy ś.p. Jana Fidzińskiego - Skawińskiego Niezłomnego

12.01.2022 08:30:00


Podporucznik Wojska Polskiego
Więzień Polityczny Okresu Stalinowskiego
Jana FIDZIŃSKIEGO, ps. „Mały” (ur. 1930; s. Ludwika)
Członek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, od 1947 roku członek Narodowej Organizacji Wojskowej. Aresztowany z 30 XI/1 XII 1949 roku przez PUBP w Krakowie. 19 V 1950 roku WSR w Krakowie skazany został na 8 lat więzienia Karę po możliwości możliwości wykorzystania w więzieniu Montelupich w Krakowie, Wronkach oraz w więzieniu. Obozie dla młodocianych przestępców w Jaworznie, gdzie ukończył technikum. Na mocy amnestii warunkowo utrwalone z 22 VII 1954 roku. W latach 1954-19 zakład firmy został powołany do pracy w łaziskach Bolesław Śmiały w Łaziskach Po firmach do Skawiny pracował w Hucie Aluminium do 1981 r., kiedy to na czynsz. 17 II 2016 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości. Mieszkał w Skawinie.

materiał filmowy o Janie Fidzińskim w muzelnym FB:
https://www.facebook.com/408882305907964/videos/230181575942145