Promocja kultury Gminy Skawina

28.09.2021 15:00:00

Reprezentowaliśmy Gminę Skawina wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy i Kołem Gospodyń Wiejskich "wRZOZOWianki" w sesji wystawienniczej „Stół Dziedzictwa Kulturowego” w ramach Międzynarodowej Konferencji CULTURAL HERITAGE 2021 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie