Promocja muzealnego opowiadania " Jak król Jan III Sobieski odwiedził husarię przed wyprawą wiedeńską"

28.10.2019 20:30:00

Z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 z Panią Dyrektor Elżbietą Gutierrez odbyło się spotkanie z udziałem Agnieszki Juszczak - Lisek, Sekretarz Gminy Skawina,
Teresy Klęk, Kierownik Wydziału Organizacyjnego UMiG, które czytały uczniom opowiadania. Po lekturze uczniowie kolorowali malowanki obrazów z opowiadań. Otrzymali od gości i muzeum upominki.