Promocja powieści Henryka Różyckiego "Umarła Babka w Skawinie" w Kalwarii Zebrzydowskiej

03.07.2020 19:30:00

PROMOCJA W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ POWIEŚCI - WSPÓLNIE WYDANEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE "NIEZALEŻNI KALWARIA" I MUZEUM REGIONALNE
W spotkaniu uczestniczyli twórcy wydania powieści: prezes Stowarzyszenia Zbigniew Kochan, Monika Rausz, Piotr Bielecki i dyrektor Muzeum Regionalnego