Przedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek 2018

18.12.2018 20:00:00

Wraz z Kierownikiem Wydziału Edukacji i Zdrowia UMiG Markiem Marcem, Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Ryszardem Majdzikiem, Dyrektorem Szkoły Muzycznej I stopnia Konradem Szotą
 przeprowadziliśmy kolejną edycję przedszkolnego przeglądu w skawińskich przedszkolach.
Dziękujemy Dyrektorom, Nauczycielom i Przedszkolakom za przygotowanie występów, pięknych choinek i aranżacji plastycznych.
Życzyliśmy wszystkim uczestnikom zdrowych, rodzinnych
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.