Przyszli w środku nocy, kazali wychodzić...

19.10.2021 15:00:00

Spotkanie Sybiraczki Zofii Sokołowskiej z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie