Rocznicowe lekcje historii "Skawińska droga do Niepodległości"

31.10.2018 21:00:00

Prowadzimy zajęcia multimedialne, podczas których prezentujemy działania I wojny światowej, walki polskich formacji wojskowych. Omawiamy udział mieszkańców Skawiny w działaniach wojennych. W drugiej części zajęć uczestnicy malują kolorowanki bohaterów Niepodległości. W ostatniej, zwiedzają muzealną wystawę plenerową " Ojcowie Niepodległości".