Rocznicowe spotkanie przy skawińskim Grobie Nieznanego Żołnierza

05.09.2019 20:30:00

W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Witold Grabiec, Z-ca Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie Jakub Krasuski, Radny Stanisław Lupa, Prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Klubu Seniora SENIOREK Maria Blus, szczególni goście - Roman Skołyszewski i Stanisław Cinal oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie.
Pan Roman Skołyszewski przekazał zebranym informacje o skawińskim "Nieznanym żołnierzu" oraz o Skawinie w dniach od 1-5 września.