Rodzinna zabawa plastyczna do gry planszowej "SKAWIŃSKA GRA HISTORYCZNA"

30.07.2020 08:30:00

Będziemy codziennie prezentować zabytki Skawiny występujące
w grze. Prosimy dzieci o kolorowanie ilustracji zabytków. Autorzy przesłanych do muzeum prac (również w wersji elektronicznej) otrzymają muzealne upominki.