Skawińska młodzież niezłomna. Krótka historia.

23.02.2021 20:00:00

Historia ujęta na planszach rocznicowej wystawy.