Skawiński Ratusz - finał naszej gry planszowej

07.08.2020 14:00:00

W NASZEJ "SKAWIŃSKIEJ GRZE HISTORYCZNEJ" DOTARLIŚMY DO RYNKU, KTÓREGO KSZTAŁT JEST ZWIĄZANY Z LOKACJĄ MIASTA PRZEZ KRÓLA KAZIMIERZA III WIELKIEGO.
Malujemy dzisiaj kolorowankę skawińskiego Ratusza.
Gratulujemy uczestnikom zabawy dotarcia do Rynku.
Dzieci, które dostarczą kolorowanki zabytków do muzeum
otrzymają naszą grę planszową i inne upominki.