Symboliczna uroczystość na cmentarzu parafialnym upamiętniająca rocznicę śmierci "skawińskiego" Nieznanego Żołnierza

04.09.2020 19:30:00

Z UDZIAŁEM PIERWSZEGO ZASTĘPCY BURMISTRZA MIASTA
I GMINY SKAWINA WITOLDA GRABCA I RADNEGO STANISŁAWA LUPY