Szopka w dawnej Skawinie

30.12.2021 09:30:00

Muzealne szopki  Władysława Szklarskiego i Andrzeja Różyckiego