Tradycyjne topienie skawińskiej marzanny

25.03.2019 18:00:00

Wraz z przedszkolakami i uczniami skawińskich szkół zorganizowaliśmy tradycyjną zabawę ze skawińską marzanną.
W pierwszej części skawińska marzanna spotkała się na rynku z przedszkolakami i uczniami, którzy przygotowali własnoręcznie wykonane kukły marzanny. Każda marzanna została obdarowana upominkami przez skawińską marzannę. Następnie licznym korowodem pod przewodnictwem skawińskiej marzanny udaliśmy się do parku, gdzie na starorzeczu zostały utopione wszystkie marzanny.
Pożegnaliśmy odchodzącą zimę, a przywitaliśmy wiosnę 2019r.