Uczestnicy półkolonii Klubu Sportowego OPTIMA i Centrum Kultury i Sportu w muzeum

09.07.2019 16:00:00

Gościliśmy skawińskich kolonistów. Podczas dwóch muzealnych spotkań poznali historię i kulturę naszej Małej Ojczyzny.