Wydaliśmy magnesy z obrazami zabytków Skawiny Mariana Strzebońskiego

24.08.2020 14:00:00

Obrazy najstarszych zabytków miasta:
- kościoła parafialnego pw. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (z końca XIX wieku i I połowy XX wieku)
- kościóła poszpitalnego pw. Ofiarowania NMP
- sokolni Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ Gniazdo Skawina (Pałacyk SOKÓŁ) w okresie międzywojennym