Wystawa "Skawińska Młodzież Wyklęta 1945-1956 na rynku

27.02.2019 21:30:00

Wystawa została finansowana przez Urząd Miasta i Gminy Skawina.
Tekst i projekt: ks. dr Przemysław Mardyła, Muzeum Regionalne
w Skawinie. Będzie źródłem wiedzy mieszkańców, szczególnie uczniów uczestniczących w plenerowej lekcji na rynku.