Z legendami skawińskimi wśród uczniów klasy czwartej ZPO w Kopance

15.12.2020 19:30:00

Zrealizowaliśmy lekcje online prezentujące wydane przez muzeum skawińskie legendy.