ZABAWA PLASTYCZNA ZE SKAWIŃSKĄ MARZANNĄ.

08.03.2021 19:00:00

W oczekiwaniu na nadejście wiosny zapraszamy przedszkolaków
i uczniów do zabawy plastycznej. Prosimy Pedagogów o przeprowa-dzanie zajęć i przesłanie fotografii z przebiegu zabawy. Uczestnikom przekażemy muzealne upominki. Zapraszamy.