Zapraszamy do królewskiego miasta Skawiny w kolejną rocznicę zatrzymania się Ojca Świętego Jana Pawła II w Skawinie i Radziszowie

18.08.2021 12:00:00

Pomnik "Krzyż Papieski" upamiętniający zatrzymanie się Ojca Świętego Jana Pawła II w Skawinie 19 sierpnia 2002 r.

 archiwum własne