Działalność muzeum

Oferta edukacyjna

'Na szlaku historii i kultury miasta Skawiny i okolic'

 1. legendy skawińskie – multimedialna lekcja muzealna połączona z zajęciami plastycznymi lub spacerem po obszarze przedlokacyjnym,
 2. spacer ze skawińskim SOKOŁEM – wycieczka po zabytkach sakralnych i świeckich Skawiny,
 3. Skawina Kazimierza Wielkiego – lekcja muzealna połączona z kolorowanką lub układaniem puzzli kartonowych (Kazimierz Wielki i Babetta, Średniowieczna Skawina), zamek skawiński
  • lekcja muzealna połączona z układaniem obrazu zamku z klocków,
  • lekcja plenerowa połączona z zajęciami plastycznymi,
 4. tradycyjny strój skawiński – kolorowanka strojów i układanie puzzli kartonowych/PCV,
 5. skawińska skrzynia wianna - malowanie szablonu skrzyni,
 6. garnuszki skawińskie – warsztaty ceramiczne na kole garncarskim,
 7. tradycyjny wyrób masła z wykorzystaniem maselnicy,
 8. zabawy andrzejkowe z prezentacją tradycyjnych zabaw,
 9. zwyczaje bożonarodzeniowe z tradycyjną choinką, podłaźnikiem i szopką Władysława Szklarskiego,
 10. zwyczaje wielkanocne z malowaniem pisanek, tworzeniem skawińskiej palmy
 11. plenery plastyczne w sakralnych i świeckich zabytkach Skawiny i okolic,
 12. 'Dobrosia i skawińskie krasnale' - autorskie spotkanie z autorką bajki Kazimierą Woźniak połączone z zabawą plastyczną,
 13. 'Historyczna wycieczka do Skawiny' - autorskie spotkanie z autorką bajki Kazimierą Woźniak połączone z prezentacją multimedialną,
 14. 'Jak to król Kazimierz Skawinę zakładał' - autorskie spotkanie z autorką bajki Renatą Bysiną.
 • Projekt edukacyjny 'Poznajemy naszą historię, kulturę i zabytki' - wrzesień 2016, czerwiec 2017
 • Przedszkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek – grudzień 2016
 • Zabawy z Kantkiem skawińskim – luty 2017
 • Topienie Marzanny – pierwszy dzień wiosny – marzec 2017
 • Zabawy z królem Kazimierzem - maj 2017
 • V Przegląd Regionalny – czerwiec 2017

'Na szlaku historii i kultury miasta Skawiny i okolic'

 1. legendy skawińskie – multimedialna lekcja muzealna połączona z zajęciami plastycznymi lub spacerem po obszarze przedlokacyjnym,
 2. spacer ze skawińskim SOKOŁEM – wycieczka po zabytkach sakralnych i świeckich Skawiny,
 3. Skawina Kazimierza Wielkiego – lekcja muzealna połączona z kolorowanką lub układaniem puzzli kartonowych (Kazimierz Wielki i Babetta, Średniowieczna Skawina), zamek skawiński
  • lekcja muzealna połączona z układaniem obrazu zamku z klocków,
  • lekcja plenerowa połączona z zajęciami plastycznymi,
 4. tradycyjny strój skawiński – kolorowanka strojów z układaniem puzzli kartonowych,
 5. skawińska skrzynia wianna - warsztaty malowania szablonu skrzyni,
 6. garnuszki skawińskie – warsztaty ceramiczne na kole garncarskim,
 7. zamek skawiński – warsztaty ceramiczne,
 8. tradycyjny wyrób masła – warsztaty muzealne z wykorzystaniem maselnicy,
 9. zabawy andrzejkowe – lekcja muzealna z prezentacją tradycyjnych zabaw,
 10. zwyczaje bożonarodzeniowe – lekcja muzealna połączona z tradycyjną choinką, podłaźnikiem i szopką Władysława Szklarskiego,
  • warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób choinkowych,
 11. zwyczaje wielkanocne - lekcja muzealna połączona z warsztatami:
  • tworzenia papierowych kwiatów palmy skawińskiej
  • ozdabiania palmy skawińskiej,
  • malowania pisanek,
 12. plenery plastyczne w sakralnych i świeckich zabytkach Skawiny i okolic,
 13. 'Dobrosia i skawińskie krasnale' - autorskie spotkanie z autorką bajki Kazimierą Woźniak połączone z zabawą plastyczną,
 14. 'Historyczna wycieczka do Skawiny' - autorskie spotkanie z autorką bajki Kazimierą Woźniak połączone z prezentacją multimedialną,
 15. 'Jak to król Kazimierz Skawinę zakładał' - autorskie spotkanie z autorką bajki Renatą Bysiną,
 16. gra terenowa 'Skarb króla Kazimierza' na obszarze przedkolacyjnym,
 17. gra terenowa 'Skawińskie SOKOŁY'
 • Projekt edukacyjny 'Poznajemy naszą historię, kulturę i zabytki', wrzesień 2016, maj-czerwiec 2017
 • Zabawy jesienne z królem Kazimierzem - wrzesień 2016
 • Gminny Konkurs 'Tradycyjna Choinka Szkolna' – grudzień 2016
 • Zabawy z Kantkiem skawińskim – luty 2017
 • Topienie Marzanny – marzec 2017
 • Zabawy z królem Kazimierzem - maj 2017
 • V Skawiński Przegląd Regionalny – czerwiec 2017
 • V Skawiński Przegląd Pieśni Patriotycznej - listopad 2017

'Na szlaku historii i kultury miasta Skawiny i okolic'

 1. Nekropolia skawińska – lekcja plenerowa,
 2. zabytki sakralne i świeckie Skawiny – lekcja plenerowa,
 3. Tyniec i Skawina w konfederacji barskiej – lekcja muzealna,
 4. Skawina w okresie powstania styczniowego – lekcja multimedialna,
 5. Skawina w czasach I wojny światowej – lekcja multimedialna,
 6. Zbrodnia katyńska – lekcja multimedialna,
 7. Najstarsze dokumenty i mapy Skawiny – lekcja multimedialna,
 8. Szlakiem zagłady Żydów w Skawinie – lekcja plenerowa,
 9. Skawina w latach 1918 – 1939 – lekcja multimedialna,
 10. Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ Gniazdo Skawina – lekcja multimedialna,
 11. ZwiązekStrzelecki Oddział Skawina – lekcja multimedialna,
 12. Skawina w okresie okupacji – lekcja multimedialna,
 13. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Skawinie – lekcja multimedialna,
 14. tradycyjny strój skawiński – lekcja muzealna
 15. skawińska skrzynia wianna - warsztaty malowania szablonu skrzyni,
 16. garnuszki skawińskie – warsztaty ceramiczne na kole garncarskim,
 17. zamek skawiński – warsztaty ceramiczne,
 18. tradycyjny wyrób masła – warsztaty muzealne z wykorzystaniem maselnicy,
 19. zabawy andrzejkowe – lekcja muzealna z prezentacją tradycyjnych zabaw,
 20. zwyczaje bożonarodzeniowe – lekcja muzealna połączona z tradycyjną choinką, podłaźnikiem i szopką W ładysława Szklarskiego,
  • warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób choinkowych,
 21. zwyczaje wielkanocne - lekcja muzealna połączona z warsztatami:
  • tworzenia papierowych kwiatów palmy skawińskiej
  • ozdabiania palmy skawińskiej,
  • malowania pisanek,
 22. plenery plastyczne w sakralnych i świeckich zabytkach Skawiny i okolic,
 • V Skawiński Przegląd Regionalny – czerwiec 2017,
 • V Skawiński Przegląd Pieśni Patriotycznych – listopad 2017.
 • 'Marszałek Józef Piłsudski – twórca niepodległej Polski' projekt edukacyjny, październik – grudzień 2017.