Muzealna lekcja o skawińskich Żydach

09.05.2022 21:00:00

z udziałem uczniów Zespołu Śzkół Techniczno-Ekonomicznych