Podopieczni Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych z Jurczyc w muzeum

03.04.2023 21:00:00

Podczas spotkania uczestnicy oglądali wystawę „Hafty i koronki” oraz wykonali kartki wielkanocne