Sentymentalny spacer ulicami dawnej Skawiny z autorem wystawy Marianem Strzebońskim

15.11.2022 21:30:00

dziękuję uczestnikom za tak liczny udział w spotkaniu z historią
i architekturą Skawiny
kuratorem wystawy jest Olga Gabryś