Ukraińscy uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 6 uczestniczyli w plenerowej lekcji

07.06.2022 21:00:00

o Kazimierzu Wielkim i jego skawińskim zamku