Artystyczne działania uczestników półkolonii klubu sportowego SKIMKA

10.07.2023 21:00:00

 w muzealnym ogrodzie zabaw