Działalność muzeum

Oferta edukacyjna

'Na szlaku historii i kultury miasta Skawiny i okolic'

 1. legendy skawińskie – multimedialna lekcja muzealna połączona z zajęciami plastycznymi lub spacerem po obszarze przedlokacyjnym,
 2. spacer ze skawińskim SOKOŁEM – wycieczka po zabytkach sakralnych i świeckich Skawiny,
 3. Skawina Kazimierza Wielkiego – lekcja muzealna połączona z kolorowanką lub układaniem puzzli kartonowych (Kazimierz Wielki i Babetta, Średniowieczna Skawina), zamek skawiński
  • lekcja muzealna połączona z układaniem obrazu zamku z klocków,
  • lekcja plenerowa połączona z zajęciami plastycznymi,
 4. tradycyjny strój skawiński – kolorowanka strojów i układanie puzzli kartonowych/PCV,
 5. skawińska skrzynia wianna - malowanie szablonu skrzyni,
 6. garnuszki skawińskie – warsztaty ceramiczne na kole garncarskim,
 7. tradycyjny wyrób masła z wykorzystaniem maselnicy,
 8. zabawy andrzejkowe z prezentacją tradycyjnych zabaw,
 9. zwyczaje bożonarodzeniowe z tradycyjną choinką, podłaźnikiem i szopką Władysława Szklarskiego,
 10. zwyczaje wielkanocne z malowaniem pisanek, tworzeniem skawińskiej palmy
 11. plenery plastyczne w sakralnych i świeckich zabytkach Skawiny i okolic,
 12. 'Dobrosia i skawińskie krasnale' - autorskie spotkanie z autorką bajki Kazimierą Woźniak połączone z zabawą plastyczną,
 13. 'Historyczna wycieczka do Skawiny' - autorskie spotkanie z autorką bajki Kazimierą Woźniak połączone z prezentacją multimedialną,
 14. 'Jak to król Kazimierz Skawinę zakładał' - autorskie spotkanie z autorką bajki Renatą Bysiną.
 15. Projekt edukacyjny 'Poznajemy naszą historię, kulturę i zabytki' -

'Na szlaku historii i kultury miasta Skawiny i okolic'

1. Legendy skawińskie – lekcja muzealna lub on-line
                 2. Spacer ze skawińskim SOKOŁEM – wycieczka po zabytkach        sakralnych i świeckich Skawiny
                 3. Skawina Kazimierza Wielkiego – plenerowa lekcja muzealna plenerowa lub on-line
                 4. Zamek skawiński - plenerowa lekcja muzealna lub on-line
                 5. Tradycyjny strój skawiński – lekcja muzealna lub on-line
                 6. Skawińska skrzynia posagowa - lekcja muzealna
                 7. Garnuszki skawińskie – warsztaty ceramiczne na kole garncarskim i nie tylko
                 8. Tradycyjny wyrób masła z wykorzystaniem maselnicy – warsztaty muzealne
                 9. Tradycyjne kiszenie kapusty – warsztaty muzealne
               10. Wędrówki Adasia po kartach historii Polski – lekcja           muzealna lub on-line
               11. Zabawy andrzejkowe - lekcja muzealna lub on-line
               12. Zwyczaje bożonarodzeniowe - lekcja muzealna lub on-line
               13. Tradycyjne zabawy zapustowe - lekcja muzealna lub on-line
               14. Zwyczaje wielkanocne - lekcja muzealna lub on-line
               15. Zabawa historyczno-plastyczna w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja - plenerowa lekcja muzealna
               16. „ Jak król Kazimierz Skawinę zakładał”, „Historyczna wycieczka do Skawiny”, „Wycieczka do powojennej Skawiny” czytanie muzealnych bajek – lekcja on-line
              17. Promocja on-line nowej edycji „ Legend skawińskich” połączona z zabawą plastyczna – wrzesień 202o
              18. Promocja on-line „Skawińskiego Elementarza                                                    Historycznego – październik 2020
              19. Gra terenowa „Marszałek Józef Piłsudski” w Parku Miejskim – zabawa plenerowa
              20. Gra terenowa „Skarb króla Kazimierza” na obszarze przedkolacyjnym – zabawa plenerowa
              21. Gra banerowa „Skawińska Gra Historyczna” - zabawa on-line
              22. „Skawińska droga do Niepodległości” - lekcja on-line
              23. Plenery plastyczne „Poznajemy naszą historię, kulturę i zabytki”
              24. „Skawińskie kapsle” - gra banerowa on-line
              25. „Skawińskie labirynty historyczne”- dwie gry banerowe – on-line

              26.Projekt plastyczno-historyczny „Poznajemy naszą historię, kulturę i zabytki”